PSP nr 2 Rundnik nad Sanem
Menu

MENUWebmaster: Łojek Łukasz
Code-page ISO8859
800*600 ^ 1024*768
http://www.anima.home.pl


Skład grona pedagogicznego
      Grono pedagogiczne:


1. mgr Anna Olko - dyr. szkoły
2. p. Barbara Sztaba - z-ca dyr. szkoły
3. ks. prałat Edward Franuszkiewicz - naucz, religii
4. mgr Mirosława Bieńkowska naucz, języka polskiego
5. mgr Dorota Kondysar - naucz, języka polskiego
6. mgr Władysława Madej - naucz, języka polskiego i rosyjskiego
7. p. Zofia Koszalka - naucz, matematyki
8. mgr Aleksandra Tofilska - naucz, matematyki
9. mgr Alina Szałęga - naucz, matematyki
10. mgr Henryk Tarnawski - naucz, historii i WOS
11. mgr Marzena Gietka - naucz biologii
12. mgr Hanna Grabowska naucz, geografii
13. mgr Małgorzata Pędlowska - naucz, chemii i fizyki
14. mgr Krzysztof Zając - naucz, techniki
15. mgr Waldemar Skiba- naucz, plastyki
16. p.Małgorzata Łojek - naucz, języka niemieckiego
17. p.Piotr Sucharski - naucz .wychowania fizycznego
18. p.Katarzyna Trojanowska - naucz, wychowania fizycznego
19. p.Boźena Grzybowska - katechetka
20. mgr Elżbieta Zając - naucz, nauczania początkowego I - III
21. mgr Jadwiga Tamawska - naucz, nauczania początkowego I - III
22. mgr Lucyna Gancarz - naucz, nauczania początkowego I - ni
23. p. Teodozja Urban - naucz, nauczania początkowego I - ffl, naucza w świetlicy
24. p.Grażyna Freyer - naucz, nauczania początkowego I - ffl
25. p.Malgorzata Konior - naucz, nauczania początkowego I - ni
26. p.Grażyna Mierzwa - naucz, nauczania początkowego I - DI
27. p.Danuta Olko - kier. biblioteki szkolnej
28. p.Zofia Krupa - wychowawca świetlicy
29. mgr Renata Burda - pedagog szkolny

EDI