Nauczyciele i pracownicy


Nauczyciele – rok szkolny 2023/2024


 1. Binkowska Agnieszka – matematyka
 2. Błaż Andrzej – fizyka
 3. Burda Renata – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający
 4. Freyer Grażyna – język polski, pedagog specjalny
 5. Gancarz Lucyna – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 6. Gietka Marzena – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Gwizdak Jagoda – logopedia
 8. Karaś-Jaszczur Beata – dyrektor szkoły, bibliotekarz, wos
 9. Konior Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 10. Krawiec Dawid – język angielski, świetlica, rewalidacja
 11. Krupa Zofia – oddział przedszkolny, świetlica
 12. Ks. Kusztyb Krystian – religia
 13. Makowiecka Barbara – język niemiecki
 14. Mierzwa Grażyna – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 15. Sekulski Grzegorz – informatyka, technika
 16. Szafran Nina – język polski, muzyka,plastyka
 17. Trojanowska Katarzyna – wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 18. Ks. Turzyński Łukasz – religia
 19. Uldynowicz Marek – historia
 20. Wiche Anna – chemia
 21. Widziszewska Arnika – język angielski, przyroda, geografia
 22. Wojtanowicz-Konior Marta – psycholog

Pracownicy administracji i obsługi


 1. Baran Ewa – pomoc kuchenna
 2. Bieniek Urszula – woźna
 3. Iskra Teresa – pomoc kuchenna
 4. Iwanicka Joanna – sprzątaczka
 5. Karaś Małgorzata – sprzątaczka
 6. Kida Teresa – sprzątaczka
 7. Konior Dorota – pomoc kuchenna
 8. Konior Małgorzata – pomoc kuchenna
 9. Kozyra Piotr – konserwator
 10. Małek Teresa – sprzątaczka
 11. Ptak Sylwia – sekretarz szkoły
 12. Ruchaj Jadwiga – intendent
 13. Tomczyk Teresa – kucharka