Nauczyciele i pracownicy


Nauczyciele – rok szkolny 2023/2024


 1. Binkowska Agnieszka – Matematyka
 2. Błaż Andrzej – Fizyka
 3. Burda Renata – Pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający
 4. Freyer Grażyna – Język polski, pedagog specjalny
 5. Gancarz Lucyna – Edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 6. Gietka Marzena – Biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Gwizdak Jagoda – Logopedia
 8. Karaś-Jaszczur Beata – Dyrektor szkoły, bibliotekarz, wos
 9. Konior Małgorzata – Edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 10. Krawiec Dawid – Język angielski, świetlica, rewalidacja
 11. Krupa Zofia – Oddział przedszkolny, świetlica
 12. Ks. Kusztyb Krystian – Religia
 13. Makowiecka Barbara – Język niemiecki
 14. Mierzwa Grażyna – Edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 15. Sekulski Grzegorz – Informatyka, technika
 16. Szafran Nina – Język polski, muzyka,plastyka
 17. Trojanowska Katarzyna – Wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 18. Ks. Turzyński Łukasz – Religia
 19. Uldynowicz Marek – historia
 20. Wiche Anna – chemia
 21. Widziszewska Arnika – Język angielski, przyroda, geografia
 22. Wojtanowicz-Konior Marta – Psycholog

Pracownicy administracji i obsługi


 1. Bieniek Urszula – woźna
 2. Iskra Teresa – pomoc kuchenna
 3. Iwanicka Joanna – sprzątaczka
 4. Karaś Małgorzata – sprzątaczka
 5. Kida Teresa – sprzątaczka
 6. Konior Dorota – pomoc kuchenna
 7. Konior Małgorzata – pomoc kuchenna
 8. Kozyra Piotr – konserwator
 9. Małek Teresa – sprzątaczka
 10. Ptak Sylwia – sekretarz szkoły
 11. Ruchaj Jadwiga – intendent
 12. Tomczyk Teresa – kucharka