Pedagog – psycholog


Godziny pracy specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, pedagog, logopeda, terapia pedagogiczna)

Rewalidacja w PSP2 w roku szkolnym 2023-2024


Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępnia informacje o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Kliknij aby powiększyć


Dyżur prawnika – specjalisty do spraw uchodźców i cudzoziemców – kliknij aby dowiedzieć się więcej


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, telefon 800 12 12 12
(pod tym numerem dyżuruje także psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim)


Ważne kontakty:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Jana Kilińskiego 19
Telefon: 15 876 27 95

Urząd Gminy i Miasta
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40
Telefon: 15 8761002

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem przy Urzędzie Gminy
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40
Telefon : 15 8761002

Pozytywka – bezpłatna pomoc psychologiczna
37-400 Nisko, ul. Wolności 54
Telefon: 518795425

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
37-400 Nisko, ul. Paderewskiego
Telefon: 15 8412773

Centrum Caritas:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Dom Samotnej Matki
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
 • Punkt Świadczenia Usług Rehabilitacyjnych
 • Ognisko wychowawcze dla dzieci

7-420 Rudnik nad Sanem , ul. Rzeszowska 35
tel. 15 649 45 30 lub 785 270 035

Centrum Wikliniarstwa
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. A. Mickiewicza 41
tel. 15 649 26 12

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
ul. J. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO)
37-420 Rudnik nad Sanem tel. 699 670 417
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00 do 18.00

Komisariat Policji w Rudniku
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 57
Tel. 15 877 53 75

Komenda Powiatowa Policji w Nisku
37-400 Nisko, ul. Sandomierska 6
tel. 47 8263 310


Telefony alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne:

 • Telefon alarmowy: 997, 112
 • Niebieska Linia: 801 12 00 02
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: 22 668 70 00
 • Kryzysowy Telefon zaufania: 116 23
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002