Pedagog

Ważne kontakty:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Jana Kilińskiego 19
Telefon: 15 876 27 95

Urząd Gminy i Miasta
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40
Telefon: 15 8761002

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem przy Urzędzie Gminy
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40
Telefon : 15 8761002

Pozytywka – bezpłatna pomoc psychologiczna
37-400 Nisko, ul. Wolności 54
Telefon: 518795425

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
37-400 Nisko, ul. Paderewskiego
Telefon: 15 8412773

Centrum Caritas:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Dom Samotnej Matki
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
 • Punkt Świadczenia Usług Rehabilitacyjnych
 • Ognisko wychowawcze dla dzieci

7-420 Rudnik nad Sanem , ul. Rzeszowska 35
tel. 15 649 45 30 lub 785 270 035

Centrum Wikliniarstwa
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. A. Mickiewicza 41
tel. 15 649 26 12

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
ul. J. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO)
37-420 Rudnik nad Sanem tel. 699 670 417
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00 do 18.00

Komisariat Policji w Rudniku
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 57
Tel. 15 877 53 75

Komenda Powiatowa Policji w Nisku
37-400 Nisko, ul. Sandomierska 6
tel. 47 8263 310


Telefony alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne:

 • Telefon alarmowy: 997, 112
 • Niebieska Linia: 801 12 00 02
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: 22 668 70 00
 • Kryzysowy Telefon zaufania: 116 23
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002