Rada rodziców

Skład  Prezydium Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem w roku szk. 2020/2021

Przewodnicząca: Łokaj Agnieszka

Zastępca: Nowak Ewa

Sekretarz: Binkowska Agnieszka

Skarbnik: Stec Agnieszka