Rada rodziców

Skład  Prezydium Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem w roku szk. 2022/2023

Przewodnicząca: Stec Agnieszka

Zastępca: Izabela Olko

Sekretarz: Dorota Bogucka