Dokumenty

Statut PSP2

Dostosowania wymagań edukacyjnych w PSP2

Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w PSP2

Procedury postępowania w trudnych sytuacjach w PSP2

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2023/2024

Regulamin wyboru Najlepszego Ucznia Szkoły

Regulamin stroju i wyglądu ucznia PSP2

Rekrutacja i dokumenty z nią związane

Procedury epidemiczne

Deklaracja dostępności

Raport dostępności

Bilans 2023

Bilans 2022

Bilans 2021


Zdalne nauczanie:

Zasady e-lekcji

Zasady zachowania, oceniania i sprawdzania wiadomości oraz umiejętności uczniów

Zdalne lekcje – poradnik dla uczniów

Opis instalacji komunikatora Skype