Samorząd

Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem w roku szk. 2020/2021

Przewodniczący: Szymon Andres

Zastępca: Lena Nowak

Sekretarz: Tymon Kaczorowski

Opiekun Samorządu Szkolnego: Krawiec Dawid

Zastępca opiekuna Samorządu: x. Tomasz Gawlak