1 września

W piątek 1 września 2023 r. uczciliśmy 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Delegacja uczniów szkoły z dyrektorem Beatą Karaś-Jaszczur i panem Dawidem Krawcem opiekunem Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarz parafialny w Rudniku nad Sanem. Pod pomnikiem Żołnierzy AK zapalili znicze i wsłuchali krótkiej prelekcji na temat wydarzeń lat. Koszmar drugiej wojny światowej to dla Polaków 6 milionów osobistych tragedii, które nigdy nie mogą się powtórzyć, a pamięć o tych wydarzeniach jest tym, co musimy przekazywać następnym pokoleniom. Oni umarli „by Polska umiała znów żyć.”

 

Krzysztof Kamil Baczyński – „Pocałunek”

Dniem czy nocą idzie­my wy­trwa­li,
w bi­twach ogień har­tu­je nam pierś,
my­śmy daw­no już dro­gę wy­bra­li,
je­śli na­wet po­wie­dzie – przez śmierć.
Więc na­przód, niech broń roz­dzie­ra,
niech kula szy­je jak nić,
trze­ba nam te­raz umie­rać,
by Pol­ska umia­ła znów żyć.
Bo czy las nam za­hu­czy jak mo­rze,
czy w bruk mia­sta ude­rza nasz krok,
W na­słuch ser­cach trze­po­cze sie orzeł,
każ­dy pan­cerz prze­pa­li nasz wzrok.