Akademia Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 1 realizowali profilaktyczny program edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka. Głównym celem programu było wdrażanie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze,w szkole,w domu oraz w czasie zabawy. Razem z Kubusiem Puchatkiem dzieci uczyły się, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Poznały znaki drogowe, konieczność noszenia odblasków oraz zapoznały się z pojęciami tj. droga, chodnik, pobocze, sygnalizacja, pierwsza pomoc. Omówiono zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej relacji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczniowie wiedzę i umiejętności zdobywali poprzez oglądanie filmów, działania praktyczne i obserwację. Swoją wiedzę dzieci sprawdzą rozwiązując Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa