Akademia małych zdobywców

Od września do listopada 2021r. uczniowie klasy trzeciej realizowali program PWSZS w Rzeszowie pod hasłem „Akademia Małych Zdobywców”. Główną ideą projektu było zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych, podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. W ramach realizacji programu nasza szkoła została doposażona w sprzęt sportowy dostosowany do wieku uczestników programu. Były to między innymi : piłki do gier i zabaw, płotki piankowe, worki do skakania, lina i tunel animacyjny. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci. Promował atrakcyjne formy zajęć ruchowych, zachęcał uczniów do podejmowania nowych wyzwań. Przyczynił się do podniesienia aktywności fizycznej dzieci, co nabrało szczególnego znaczenia po okresie nauki zdalnej.