Dyplom

Od  Ministra Edukacji i Nauki otrzymaliśmy dyplom – podziękowanie za udział w akcji
Szkoła do hymnu” Byliśmy jedną z 16269 szkół i placówek oświatowych biorących
udział we wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” 10.XI.2020 o godzinie 11:11.

Dyplom