e-Doręczenia

Nasza szkoła posiada już aktywną skrzynkę do e-Doręczeń. Teraz możemy prowadzić korespondencję z podmiotami, które posiadają adresy do e-Doręczeń, w tym z urzędami. E-doręczenie jest prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona do końca 2025 r. przez Pocztę Polską. Skrzynka e-Doręczeń docelowo zastąpi korespondencję przez ePUAP.

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-72066-69810-VDVII-19