Finał konkursu „Język w koronie”

11 stycznia 2023 r. odbył się w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem finał edycji świątecznej2022/2023 Konkursu z języka angielskiego „Język w KORONIE” w którym do wspólnej rywalizacji o główne nagrody i tytuł „najlepszych” stanęli uczniowie z największą wiedzą i umiejętnościami językowymi z okolicznych szkół podstawowych. Ósmoklasiści rozwiązywali arkusz konkursowy, który składał się z zadań leksykalno-gramatycznych, zadań sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz pytań z zakresu znajomości świątecznych zwyczajów krajów anglojęzycznych. Oceny prac dokonała Komisja Konkursowa, składająca się z nauczycieli języka angielskiego ZS w Rudniku nad Sanem oraz nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych, którzy byli opiekunami uczestników konkursu w składzie: p. Ewelina Pędlowska-Janiec, p. Dominika Małek p. Jadwiga Koguc-Borges, p. Anna Tomasik i p. Dawid Krawiec. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu uczestnicy odpoczywali przy słodkim poczęstunku, odbyli spacer po szkole, obejrzeli filmiki z życia szkoły, a także uczestniczyli w zabawach językowych przeprowadzonych przez uczniów Zespołu Szkół w Rudniku. Gościem specjalnym był Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, który wraz z Dyrektorem ZS w Rudniku Edwardem Wołoszynem dokonał ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród. Miejsce I zajął uczeń PSP w Przędzelu Oktawian Malski, który otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, II miejsce zajęła również uczennica szkoły w Przędzelu Zuzanna Łojek otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł, zaś miejsce III zajęła uczennica PSP2 w Rudniku nad Sanem Roxana Furtak zdobywając nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł. Poziom wiedzy i umiejętności językowych uczniów był bardzo wysoki co spowodowało, że uczennice dwóch szkół walczyły o II miejsce w dogrywce. Wręczono również trzy wyróżnienia: I wyróżnienie Miłoszowi Szewczykowi (PSP2 w Rudniku nad Sanem), II wyróżnienie Milenie Baj (PSP2 w Rudniku nad Sanem) i III wyróżnienie Zbigniewowi Jednaczowi (PSP w Krzeszowie Górnym). Wyróżnieni uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy z podziękowaniem oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nisku. Dyrektor Szkoły wraz z organizatorkami konkursup. Moniką Reichert i p. Alicją Szymonik serdecznie podziękowali nauczycielom języka angielskiego za zaangażowanie i umożliwienie uczniom wzięcia w udziału w konkursie oraz za popularyzację nauki języka angielskiego, podnoszenie sprawności językowych uczniów, motywowanie do osiągania wysokich wyników, a także wspieranie integracji szkół i młodzieży. Złożono również podziękowania dla Dyrektorów szkół uczestniczących w konkursie. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom!