Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!

Te słowa Jana Kochanowskiego możemy teraz powtórzyć pod naszą szkolną lipą, gdzie zagościły cztery nowe ławki wykonane przez naszego pana konserwatora Mirosława Dołęgę. Będą nam wszystkim służyły nie tylko w upalne dni!