Klasyfikacja śródroczna

Zakończyliśmy naukę w pierwszym półroczu. Najlepsi uczniowie w naszej szkole to:

  1. miejsce – Paulina Kotuła kl. V
  2. miejsce – Weronika Reichert kl. V
  3. miejsce – Maja Skrzypczak kl. IV

Najlepszą klasą w nauce i w frekwencji została Klasa IV, a w czytelnictwie Klasa III. Gratulujemy uczniom sukcesów w nauce i życzymy bezpiecznych ferii!