Konkurs Biblijny

W dniu 9 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Groblach odbył się II etap (dekanalny) Konkursu Biblijnego „Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie”. Udział w niej wzięli uczniowie z klas od IV do VIII, którzy mieli za zadanie wcześniej przeczytać wskazaną księgę Pisma Świętego (w tym roku to Księga Sędziów), a później rozwiązać test sprawdzający znajomość treści jaka zawiera dana księga. Naszą Szkołę reprezentował Szymon Mierzwa z klasy IV. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a dwie osoby z największą ilością zdobytych punktów awansowało do III etapu (finał diecezjalny). W tym roku zwycięzcami okazali się uczniowie z Majdanu Łętowskiego i Grobel. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.