Konkurs Ortograficzny klas 2-3

13 marca 2024r. w naszej szkole odbyła się Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 2-3. Wzięlo w nim udział 12 uczniów. Test ortograficzny został przygotowany przez panią Zofię Krupa i Małgorzatę Konior. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności poprawnego pisania,wyrabianie nawyków stosowania reguł ortograficznych oraz motywowania uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Uczniowie uzupełniali w teście zdania z łukami, rozwiązywali krzyżówki, rebusy i zagadki. W tej trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali Ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce. W klasie 3 zwycięzcą została Zuzanna Kolecka. Drugie miejsce zajęła Milena Reichert, a trzecie Aleksandra Wnuk. W klasie 2 miejsce pierwsze zdobyła Dominika Chamot, drugie Noemi Wdowiak, a trzecie Anna Tasior. Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy