Kubusiowi Przyjaciele Natury

W roku szkolnym 2023/2024 klasa I realizowała Program Edukacyjny ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Celem programu było zachęcenie dzieci do dbania o środowisko, kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania , aktywnego spędzania czasu , szacunku dla roślin i zwierząt. W ramach programu zrealizowano tematy:

  • na tropie zmian klimatycznych
  • na tropie roślin i zwierząt
  • na tropie zapylaczy
  • na tropie mądrych zakupów i życia w zgodzie z naturą

Uczniowie uczyli się jak można spędzić wolny czas , jak dbać o środowisko i jego zasoby. Dowiedziały się, jaki wpływ na życie mają rośliny i zwierzęta i jaka rolę odgrywają owady. Poznały również pojęcie recyklingu. Dzieci na lekcjach wykonywały pracę plastyczne na dany temat , oglądały filmy np. o segregacji śmieci. Udział w programie dostarczył im dużo wiedzy oraz wrażeń.