Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła w ramach wniosku Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 70 000 zł. W jego ramach zakupiliśmy m.in. drukarkę 3D, laptop, tablety, schematy poglądowe, zestaw nagłośnieniowy, zestaw mikrofonów bezprzewodowych i oświetlenie do realizacji nagrań. Otrzymany sprzęt posłuży do rozwijania zainteresowań technicznych wśród uczniów oraz do rozwoju ich umiejętności praktycznych.