„Łączy Nas Pamięć!” – Akcja Żonkile 2022

Nasza szkoła wzięła udział w dziesiątej, jubileuszowej, akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile 2022. Od 2012 roku akcje organizuje Muzeum POLIN, aby upamiętnić wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku. Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. Wszyscy uczniowie naszej szkoły przypięli do swoich strojów żółte żonkile, które wykonali własnoręcznie. W klasach odbyły się pogadanki na temat zrywu powstańczego warszawskich Żydów, na temat empatii, wrażliwości na krzywdę innych, poświęcenia na rzecz potrzebujących. Należy pamiętać słowa Edelmana: „Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”.

 

Historia powstania w getcie warszawskim – kliknij aby przeczytać