Mamy finalistę!

Adrian Koszałka uczeń klasy ósmej został finalistą przedmiotowego konkursu z historii. Konkursy przedmiotowe są organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego. Celem konkursów jest wspieranie uzdolnień uczniów, wdrażanie ich do samokształcenia, pobudzanie twórczego myślenia, wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół oraz integrowanie środowisk edukacyjnych województwa. Gratulujemy Adrianowi i życzymy sukcesów w szkole ponadpodstawowej.