Microsoft TEAMS

Nasza szkoła uzyskała licencję dla subskrypcji pakietu Office 365 dla uczniów i nauczycieli. Dzięki niej możemy bezpłatnie uczyć się zdalnie na platformie Microsoft TEAMS w klasach IV- VIII. Ponadto uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z całego pakietu Office 365 w wersji online po zalogowaniu się na swoje konto na platformie https://www.office.com/ Microsoft TEAMS łączy w sobie rozmowy, miejsce na przechowywanie materiałów i aplikacje np. tablica interaktywna, które pozwalają uczniom na aktywny udział w lekcji. Za pomocą Microsoft TEAMS można tworzyć wspólne sale lekcyjne, personalizować naukę za pomocą zadań, łączyć się z kolegami w ramach zespołów przedmiotowych i usprawniać komunikację. Całość pakietu oprogramowania wspiera uczniów w zdalnym nauczaniu i nabyciu przez nich nowych, cyfrowych kompetencji.