Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia, nasza uczennica Emilia Gil wzięła udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Celem konkursu było min. poznawanie potrzeb młodych ludzi i ich sposobu postrzegania świata, stworzenie obrazu pojęcia szczęścia we współczesnej rzeczywistości poprzez pryzmat odczuć uczniów będących na etapie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i rozwijanie kreatywności uczniów poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań i technik plastycznych.