Oferta edukacyjna Zespołu Szkół

15 kwietnia bieżącego roku w naszej szkole gościli nauczyciele z Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Panowie mgr inż. Marek Wojtaś – kierownik Warsztatów Szkolnych i mgr Sławomir Konior – nauczyciel języka polskiego przedstawili ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/2025. Goście zachęcali szczególnie ósmoklasistów do wstąpienia w szeregi szkolne Zespołu licznymi ofertami nie tylko ciekawych kierunków w technikach, ale także zajęć dodatkowych, możliwością odbycia kursów, przez co można zdobyć dodatkowe kwalifikacje, możliwością odbycia praktyk zagwarantowanych przez szkołę, ale także praktyk zagranicznych, które umożliwia program Erasmus+. Należy również wspomnieć o ciągle rozbudowującym się zapleczu dydaktycznym szkoły, czego zwieńczeniem ma być wybudowana nowoczesna hala sportowa.