Pasowanie na ucznia

14 października 2022r. od samego rana panowała w naszej szkole świąteczna atmosfera. W tym dniu odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, dyrektor i nauczyciele oraz rodzice i uczniowie. Uczniowie klasy I ubrani w stroje galowe zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie przedstawiając wiadomości z różnych dziedzin i odwiedzając różne krainy. Pokazali, że już są w tym wieku dzielnymi patriotami naszej Ojczyzny, kochają rodziców, wiedzą jak zachowywać się w szkole, znają zasady ruchu drogowego, umieją tańczyć i śpiewać. Po zakończonej części artystycznej w podniosłej atmosferze został odśpiewany hymn narodowy, a następnie pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ważnym momentem było ślubowanie rodziców, którzy obiecali kochać dzieci, słuchać, co mówią i troszczyć się o nich. Następnie uczniowie otrzymali medale i prezenty. Rodzice zorganizowali „słodkie przyjęcie”. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.