Próbny egzamin ósmoklasisty

W naszej szkole odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE:

  • 17 marca 2021 r. ( środa) z języka polskiego
  • 18 marca 2021 r. (czwartek) z matematyki
  • 19 marca 2021 r. (piątek) z języka angielskiego

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania do egzaminu z języka angielskiego przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin odbędzie się w szkole i rozpocznie się o godzinie 9.00. Po zakończeniu egzaminu uczniowie bezpiecznie wrócą do domu i odbędą się ostatnie lekcje na Skype. Z egzaminu nie będą wystawiane oceny. Próbne egzaminy traktujemy jak test diagnostyczny, który ma zidentyfikować wiadomości i umiejętności już opanowane i te, które wymagają jeszcze doskonalenia. W związku z sytuacją epidemiczną próbne egzaminy ósmoklasisty zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Powodzenia!

Harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty – kliknij aby otworzyć (plik pdf)