Program „Moje dziecko idzie do szkoły”

Klasa 1 brała udział w programie Moje dziecko idzie do szkoły. Celem programu było podniesienie wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia i ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych zarówno w domu,jak i w środowisku szkolnym.W trakcie zajęć z dziećmi zastosowano zabawy, malowanki, broszury, rebusy, zagadki.Program wzbogacono o dodatkowe elementy-spotkanie z pielęgniarką, spacery, zajęcia sportowe,wykonanie surówki z marchwi i jabłka oraz plakatów o czystym powietrzu. Program cieszył się dużym zainteresowaniem że strony uczniów.