Rekolekcje Wielkopostne

Po kilku latach przerwy w tym roku dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w szkolnych rekolekcjach w naszej parafii. Ksiądz Rekolekcjonista Czesław Gumieniak poprzez wygłoszone nauki rozpalił w nich iskrę Bożego Miłosierdzia – które było głównym tematem tegorocznych rekolekcji. Rozpoczęła je Droga Krzyżowa, której rozważania przemawiały do każdego indywidualnie. Nauki rekolekcyjne oparte były na przykładach świętych, m.in. Siostry Faustyny, Świętego Stanisława Kostki i błogosławionego Carlo Acutis’a, których jedynym sensem życia był Jezus Chrystus. Licznie zgromadzeni dzieci i młodzież z zaciekawieniem słuchali głoszonej nauki, która zawsze rozpoczynana była modlitwą i przeplatana śpiewem. Drugi dzień był nie tylko dniem słuchania Rekolekcjonisty, ale także okazją do spotkania się z żywym Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie podczas Adoracji. Był to czas osobistej rozmowy, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Dla każdego wzruszającym momentem było indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, które każdy otrzymał. Przykład Świętych poznanych podczas rekolekcji ma być dla każdego zachętą do jak najczęstszego korzystania z Sakramentów i Sakramentaliów Świętych i życia w nierozłącznej relacji z Panem Jezusem do czego też zachęcał Rekolekcjonista. Ten szczególny czas miał na celu pomóc każdemu, aby dobrze i godnie przygotował się na święta Wielkanocne, do spowiedzi świętej i przemiany życia oraz głębszego umiłowania Pana Jezusa.