Rekrutacja 2021

REKRUTACJA do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 27 stycznia 2021 r. dyrektor szkoły ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 16.02.2021 r. – 12.03.2021 r. – złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia w sekretariacie szkoły (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)
 • 15.03-2021 r. – 18.03.2021 r. -weryfikacja wniosków przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
 • 19.03.2021 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 22.03.2021 r. – 26.03.2021 r. -potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3)
 • 29.03.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające będzie przebiegało zgodnie z harmonogramem:

 • 10.05.2021 r. – 21.05.2021 r. – złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego w sekretariacie szkoły wraz z klauzulą informacyjną
 • 24.05.2021r. – 27.05.2021r. – weryfikacja wniosków przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
 • 28.05.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 31.05.2021r. – 07.05.2021r. -potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia i postaci pisemnego oświadczenia
 • 11.06.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
 2. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
 3. Oświadczenie – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

REKRUTACJA do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 27 stycznia 2021 r. dyrektor szkoły ogłasza rekrutację do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 08.02.2021 r. – 19.03.2021 r. – złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły w sekretariacie szkoły (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)
 • 22.03-2021 r. – 25.03.2021 r. – weryfikacja wniosków przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
 • 26.03.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 29.03.2021 r. – 08.04.2021 r. – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3)
 • 09.04.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające będzie przebiegało zgodnie z harmonogramem:

 • 04.05.2021 r. – 18.05.2021 r. – złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego w sekretariacie szkoły
 • 19.05.2021 r. – 24.05.2021 r. – weryfikacja wniosków przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
 • 25.05.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 26.05.2021 r. – 28.05.2021 r. – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia i postaci pisemnego oświadczenia
 • 31.05.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
 2. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
 3. Oświadczenie – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej