Sport w naszej szkole

W naszej szkole realizowaliśmy kilka programów sportowych. Były to:

  • zajęcia SKS finansowane ze Szkolnego Związku Sportowego dla klasy I, II i VI
  • Akademia Małych Zdobywców w klasie III
  • zajęcia AWF finansowane z programu „Aktywny powrót do szkoły” dla klasy IV i V
  • zajęcia MKS „Wiklinki” finansowane z programu Klub 2021 dla klasy VII i VIII

Z programów otrzymaliśmy również sprzęt sportowy. Przez cały rok uczniowie brali również udział w Rudnickim Dzikim Bieganiu organizowanym przez Wiklinki.
W ten sposób zajęciami sportowymi zostali objęci wszyscy chętni uczniowie z klas I-VIII. Pozwoliło im to szybciej wrócić do sprawności fizycznej po zdalnym nauczaniu.

 

Wyjazdy na basen

W naszej szkole od października 2021r. do maja 2022r. odbywały się wyjazdy na basen do Nowej Sarzyny. Uczniowie doskonalili technikę pływania pod kierunkiem instruktora. Wyjazdy zostały sfinansowane przez Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Uczniowie bardzo chętnie z nich korzystali.

 

Bieg po zdrowie

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy czwartej realizowali program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. W jego ramach przeprowadzono lekcje na temat zdrowego odżywiania, wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka, używek, asertywności i szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie przygotowali plakaty i referaty na ten temat.