Stop przemocy

Pod takim hasłem odbył się Konkurs Plastyczny dla Uczniów Klas I- III Szkół Podstawowych z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie klas I – III naszej Szkoły. Poprzedziły je pogadanki na temat życia bez przemocy, które przeprowadziły panie Małgorzata Konior, Kinga Tarnawska i Lucyna Gancarz. Klasowe komisje wybrały 22 prace, które dostarczono do Organizatora, czyli Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem.