Warsztaty z pierwszej pomocy

We wtorek 6 czerwca 2023 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadził je pan Bartosz Kaczorowski – ratownik medyczny, a uczestniczyli uczniowie z zerówki, klasy pierwszej, piątej, szóstej i siódmej. Podczas nich uczniowie nauczyli się w jaki sposób należy reagować w przypadku zagrożenia lub wypadku, układania w pozycji bocznej ustalonej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udrażniania dróg oddechowych. Wszystkie umiejętności ćwiczyli na fantomach, a nabyte umiejętności na pewno będą cenną wiedzą. Dziękujemy panu Bartoszowi za współpracę.