Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W piątek 24 czerwca 2022 r. zakończyliśmy naukę w roku szkolnym 2021/2022, a uczniowie otrzymali świadectwa. Najlepszym Uczniem Szkoły została Weronika Reichert z klasy V i otrzymała Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Najlepszą klasą w nauce, zachowaniu i frekwencji została KLASA IV. Gratulujemy uczniom sukcesów w nauce i życzymy bezpiecznych wakacji.