Rozwijamy zainteresowania

W ramach zajęć rozwijających zainteresowania nasi uczniowie korzystają z różnorodnych zestawów edukacyjnych otrzymanych przez naszą szkołą z programu „Laboratoria Przyszłości”. Tworząc różnego rodzaju konstrukcje mechaniczne i elektryczne uczniowie poznają ich działanie oraz budowę, a także rządzące nimi prawa. Przestają być tajemnicą zasady działania przekładni mechanicznych, zasady rządzące przepływem prądu elektrycznego w obwodach. Uczniowie poznają sposoby wykonywania prostych pomiarów elektrycznych,  u wielu rodzi się zainteresowanie techniką i elektrotechniką.


Mechanika: silniki, przekładnie, modele wiatraków, mechanizmy dźwigowe…


Elektrotechnika: rodzaje obwodów elektrycznych, źródła zasilania…

 


Model górskiej kolejki linowej – pomysł uczennic z klasy 5…