Święto Chrztu Polski

W piątek, 14 kwietnia 2023 r. w Polsce obchodziliśmy Święto Chrztu Polski, które ma na celu upamiętnienie Chrztu Polski dokonanego w 966 r. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, rozpoczęło bowiem jej chrystianizację i dało początek państwowości polskiej.

Chrzest włączył rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej – zachodniej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – struktury politycznej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego. Uczciliśmy ten dzień poprzez wywieszenie flag na budynkach naszej szkoły.